Ennakkoluulo on käsitys, joka on muodostettu ilman tutustumista henkilöön tai asiaan, tai joka perustuu vahvasti juurtuneihin stereotypioihin. 

Ennakkoluuloton on Sininauhasäätiö-konsernin yhteiskunnallinen projekti, jossa murretaan yhdessä niin hiljaisia kuin äänekkäitä ennakkoluuloja ja avataan keskustelua tasa-arvoisemman tulevaisuuden puolesta. Sininauhasäätiön yhteisö tarjoaa asuntoja ja arjen tukea sitä kaipaaville sekä puolustaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

Tulehtuneet stigmat

Yhteiskunnassamme velloo monenlaisia, itsellemme jopa selittämättömiä ennakkoluuloja. Kuinka kohtaat toisen ihmisen kadulla? Vaikuttaako hänen ulkoinen habituksensa tapaasi kohdata hänet?

 

Monet meistä, niin asunnottomat kuin asunnolliset, kohtaavat erilaisia ennakkoluuloja. Arjen ennakkoluulot vaikuttavat identiteettiimme ja omanarvontunteeseemme. Haavoittuvassa asemassa oleville valtaosa arkikohtaamisista on valitettavasti negatiivisia. Nämä kohtaamiset vahvistavat sisäistä arvottomuuden tunnetta. Asunnottomuus ei kuitenkaan ole identiteetti, vaan olosuhde. 

Ennakkoluuloton näyttelyn kuvissa ja tarinoissa kahdeksan asunnottomuutta kokenutta henkilöä kertovat oman tarinansa jumiutumatta asunnottomuuden stereotypioihin. Jokainen heistä haluaa murtaa asunnottomien kokemat ennakkoluulot kertomalla tarinan itsestään tasavertaisena ihmisenä, yksilönä. 

 

Ennakkoluuloton -näyttely esillä Citycenterin Keskuskadun ja Kaivokadun kulmauksen liiketilan ikkunoissa 27.1.-29.2.2020

 
 

Asunnottomien kohtaamat ennakkoluulot

Asunnoton on itse aiheuttanut ongelmansa

Syyt asunnottomuuden takana ovat usein moninaisia ja asunnottomuuteen johtaneet ongelmat ovat voineet periytyä edelliseltä sukupuolvelta. Ongelmat voivat olla myös lähtöisin yhteiskunnan rakenteista.

X Asunnoton on alkoholisti/nisti/

varas

 

Henkilön asuntotilanteen perusteella ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä päihteidenkäytöstä tai rikostaustasta. Asunnottomuus voi kohdata niin työssäkäyviä ihmisiä, opiskelijoita kuin päihdeongelmaisia henkilöitä.

Asunnoton on keski-ikäinen mies

Asunnottomuus koskettaa eniten miehiä, mutta uusina ryhminä tilastoissa ovat viime vuosina nousseet esiin naiset ja nuoret. Asumisen rahoittamis ja kehittämiskeskuksen (ARA) tilastojen mukaan vuonna 2018 asunnottomia oli 5 482, joista 1244 oli naisia ja 1001 alle 25-vuotiaita nuoria.

Asunnoton ei ole yhteiskunnan jäsen

 

Asunnon puuttuminen ei poista henkilön oikeuksia vaikuttaa omiin asioihinsa tai esimerkiksi äänestää vaaleissa.

TARINAT

Techno still interests me

RAUHANTAISTELIJA

Valman muistolle

TAIGAMETSÄ

Reissumies

KUIN ACTION-leffa

flamenco

Mindwar

 
 

Sininauhasäätiö - Asuntoja ja asumisen tukea pitkäaikaisasunnottomille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Me uskomme, että kaikki alkaa asunnosta: Jokaisella on oikeus omaan kotiin, omalla ovellaan ja omalla nimellään. Vakavasti päihdeongelmaiset ja syviin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ovat asumisen pudokkaita, joille ei ole sijaa yksityisillä asuntomarkkinoilla ja jotka eivät yleensä ole myöskään pääse kuntien asuntoihin.

 

Sininauhasäätiö perustettiin vuonna 1957 tarjoamaan apua ja tukea asunnottomille ja päihde- sekä mielenterveysongelmaisille ihmisille. Kuudenkymmenen toimintavuotensa aikana Sininauhasäätiö on antanut tuhansille asunnottomille mahdollisuuden omaan asuntoon - erilaisista vaikeista päihde-, talous- ja mielenterveysongelmista tai mahdollisesta rikostaustasta huolimatta.

Lahjoita

Lahjoittamalla tuet Sininauhasäätiön asunnottomuuden ja syrjäytymisen vastaista työtä. Lahjoitusvaroja suunnataan lisäksi päihteiden käyttäjän lähipiiriä tukevaan perhetyöhön, nuorten päihteettömään elämään kannustamiseen sekä päivittäisten käyttötavaroiden hankkimiseen asiakkailemme.

Rahankeräysluvan numero on RA/2019/596. Rahankeräyslupa on voimassa 15.8.2019-14.8.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättäviä varoja käytetään Sininauhasäätiön tukiasunnoissa asuvien ja muiden säätiön asiakkaiden elämänhallintaa ja terveyden edistämistä tukeviin tarkoituksiin (virkistys, retkeily, kulttuuri, ruoka-apu, perhetyö, hengellinen työ), asiakkaille annettavaan materiaaliseen apuun.

Lisäksi varoja käytetään säätiön uusien tukiasuntojen hankintaan, että tukiasuntojen korjauksiin ja perusparannuksiin.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 Sofia Eskola & Emilia Musturi / Sininauhasäätiö

Sininauhasäätiö_regular_RGB.png